Skickat till FLGO via 1177.se 2021-11-07 22:16

 

 

C.Griffiths.

 

Hej,

 

I Din anteckning 21-10-28 beskriver Du mitt samtal som ”hotfullt”. Vänligen förklara.

 

Du angav 21-10-28 Din diagnossättning ”Andra specificerade personlighetsstörningar” med två skäl (https://bit.ly/31ujGp4): ditt monetära incitament, samt din icke-medicinska påverkan med hänseende till mycket text. Vänligen ange medicinskt skäl till Din diagnossättning.

 

Den ständigt ljugande och omdömeslösa Säkerhetspolisen i Sverige (SÄPO) krävde att SÄPOs Proxy, läkaren Astrid Lindstrand (https://bit.ly/3EUBA2I), skulle skicka en medicinsk kallelse till Torsten därför att SÄPO ville ställa frågor till Torsten via underrättelseläkaren Astrid Lindstrand. (Läs: https://bit.ly/3mSzSJh samt https://bit.ly/3BUbaMw). SÄPOs Proxy-läkare Astrid Lindstrand, är den läkare som bland annat uppfunnit den omdömeslösa och fullständigt inkorrekta diagnosen mot Torsten: narcissistisk personlighetsstörning! (Läs: https://bit.ly/3CW0vSX, https://bit.ly/3GZRydS, https://bit.ly/3BX3U2y)

 

Den ständigt ljugande och omdömeslösa svenska Polismyndigheten i Sverige avsiktligt ljuger i sina rapporter och promemorior mot Torsten, men Torstens ljudupptagning bevisade att svenska Polisen ljög. Polisen kriminaliserade offentlig Bibelläsning: https://bit.ly/3CVf1KS (dokumenten: https://bit.ly/3mUfw2i) (JK avslöjade Polisens lögner: https://bit.ly/3kbQg5S) (T svarade JK: https://bit.ly/3035Dq1)

 

Den ständigt ljugande och omdömeslösa svenska Polismyndigheten i Sverige vidtar inga åtgärder mot anti-Israeliska brott (Israelisk flagga synbar i bostadsfönstret): https://bit.ly/3kfcpA0, https://bit.ly/3mPZWVk, https://bit.ly/3BRvRZF

 

Sömnmedicinen Zolpidem som jag sedan 2003 behöver varje natt mot min sorgsamma ensamhetsvakenhet och ensamhetsstress, har emellanåt föranlett min misstanke om sömngång, då jag vid några tillfällen har observerat bevis följande morgon på nattlig aktivitet utan minne. Jag har då bl.a. frågat Polisen, men utan indikation från allmänhet: https://bit.ly/3CTtJC3

 

Mvh

 

Torsten